Merrychef eikon e4 piec konwekcyjno - mikrofalowy
     
Łatwy w użyciu
»
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego EasyTouch ™ 
» Oprogramowanie MenuConnect ® umożliwia